Zuiver Inzicht

DISCLAIMER

De commerciële telefoonlijn en het email adres van Zuiver Inzicht zijn bedoeld voor paranormale en spirituele dienstverlening en hebben tot doel te ondersteunen bij levensvragen. Ten allen tijde blijft degene die contact opneemt met Zuiver Inzicht zelf verantwoordelijk voor alle denken en handelen. Zodra men contact opneemt met Zuiver Inzicht gaat men akkoord met deze voorwaarden.
In geen enkel geval kan Zuiver Inzicht aansprakelijkheid worden gesteld voor eventuele vermeende gevolgen van de dienstverlening.
De telefoonlijn en het emailadres van Zuiver Inzicht zijn niet bedoeld voor mensen die in juridische zin handelingsonbekwaam zijn.
Zuiver Inzicht is bij de Kamer van Koophandel te Maastricht ingeschreven onder nr.14096179 en is een beschermde handelsnaam die niet door anderen mag worden gebruikt.